regulamin

REGULAMIN KLUBU
 1. Regulamin porządkowy obowiązujący na terenie klubu Nurt, Wodna 3, Brodnica.
 2. Osoby przebywające na terenie Klubu Nurt mają obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem.
 3. Zakup biletu, dokonanie rezerwacji oraz wejście jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Klub Nurt chce zapewnić swoim gościom najwyższy poziom komfortu oraz bezpieczeństwa, dlatego zastrzega sobie prawo do odmówienia wejścia każdemu, kto:
 • nie jest osobą pełnoletnią lub ma nieważny dokument tożsamości,
 • jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom klubu,

dotyczy, to również osób umieszczonych na pisemnych listach gości, posiadających wcześniejszą rezerwację loży lub posiadających ogólnodostępne zaproszenie.

 1. Selekcjoner oraz pracownicy klubu Nurt decydują o wejściu osób, a także mają prawo odmówić wstępu na jego teren bez podania przyczyny.
 2. Ochrona klubu Nurt ma prawo do wylegitymowania gości klubu w celu weryfikacji tożsamości oraz wieku.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany minimalnej granicy wieku.
 4. Pracownicy oraz ochrona klubu, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, mają prawo odmówić wejścia na teren klubu, w przypadku gdy liczba uczestników imprezy osiągnie maksymalną dopuszczalną ilość osób mieszczących się w lokalu.
 5. W celu utrzymania porządku i bezpieczeństwa, wszyscy goście klubu Nurt mają obowiązek stosowania się do zaleceń wszystkich pracowników klubu.
 6. Na teren klubu Nurt zabrania się wnoszenia:
 • jedzenia,
 • napojów,
 • alkoholu,
 • broni palnej i gazowej,
 • noży i ostrych przedmiotów,
 • materiałów, które mogą spowodować pożar oraz wyrobów pirotechnicznych,
 • innych przedmiotów, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia.
 1. Pracownik ochrony klubu Nurt, ma prawo do sprawdzenia zawartości torebek, plecaków oraz odzieży w przypadku podejrzenia wnoszenia przedmiotów, o których mowa w art. 10. W przypadku odmowy pracownik ochrony ma prawo odmówić wejścia do klubu.
 2. Osoby, które:
 • stwarzają bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dla gości klubu Nurt,
 • zachowują się agresywnie,
 • są pod wpływem upojenia alkoholowego lub środków odurzających,
 • swoim zachowaniem łamią podstawowe zasady regulaminu, będą wyproszone z klubu Nurt.
 1.  Pracownicy ochrony klubu, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, w przypadku drastycznych naruszeń regulaminu, mają prawo użyć przewidzianych prawem środków.
 2.  Pracownicy ochrony klubu mają prawo ująć sprawcę i przekazać go w ręce policji, w  przypadku popełnienia wykroczenia, niestosownego zachowania lub szkód wyrządzonych na terenie obiektu. Za wyrządzone szkody w klubie odpowiada sprawca lub osoba za niego odpowiedzialna.
 3. Za wydarzenia losowe w trakcie trwania imprezy takie jak:
 • pożar,
 • ewakuacje zarządzone przez służby Straży pożarnej i policję,
 • katastrofy,
 • alarmy bombowe,

klub nie odpowiada, a także nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety lub inne odszkodowania w związku z przerwaniem, lub nieodbyciem się imprezy z wyżej wymienionych powodów.

 1.  Na terenie klubu Nurt obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, z wyłączeniem specjalnie wyznaczonych do tego stref. Osoby przebywające w tych strefach, dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu.
 2. W przypadku odwołania imprezy przez klub bez podania przyczyny  uczestnikom przysługuje zwrot pieniędzy za zakupione bilety. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.
 3. Pracownicy klubu Nurt mają prawo odmówić sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym.
 4. Godziny otwarcia klubu Nurt regulowane są przez kierownictwo stosownie do okoliczności.
 5. Szatnia w klubie Nurt jest obowiązkowa i płatna. Klub oraz jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szatnią na terenie klubu, a także za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni (portfele, dokumenty, telefony, klucze etc.)
 6. Za zgubione lub zniszczone numerki z szatni obowiązuje opłata 10 zł. W przypadku zgubienia numerka, rzeczy pozostawione w szatni będą wydawane po zakończeniu imprezy lub w wyznaczonym przez kierownictwo terminie, a także po podpisaniu odpowiedniego oświadczenia. Rzeczy pozostawione w szatni po imprezie, będą przetrzymywane maksymalnie 7 dni.
 7. Każda osoba biorąca udział w wydarzeniach klubu Nurt wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jej wizerunku, który został zarejestrowany podczas imprez organizowanych przez klub dla celów marketingowych i obejmuje także rozpowszechnianie go przez osoby trzecie. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i nie zawiera ograniczeń terytorialnych.
Close
Godziny otwarcia
Niedziela 12:00 - 21:00
Poniedziałek 12:00 - 21:00
Wtorek 12:00 - 21:00
Środa 12:00 - 21:00
Czwartek 12:00 - 21:00
Piątek 12:00 - 05:00
Sobota 12:00 - 05:00
nasza lokalizacja
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies.
Close